nikola janoviak yoga

ZAČNI SVOU JÓGOVOU PRAXI UŽ DNES

VEŘEJNÉ LEKCE

REZERVACE

pobyty

NOVĚ VYPSANÝ JÓGA VÍKEND

soukromé lekce

ŠITÉ NA MÍRU PRÁVĚ TOBĚ

workshopy

JÓGA SE ZAMĚŘENÍM

Jóga je v mém životě již mnoho let. Pomáhá mi nejen zklidňovat mysl v náročných dnech, ale má také pozitivní vliv na fyzickou rovinu těla. Sama jsem si k józe našla cestu před více než 10 lety. S pravidelností praxe na podložce přicházela čím dál tím větší touha poznání a objevování svého těla, mysli, ale i vzdělání v této oblasti. Až jsem dospěla k rozhodnutí, že nastal správný okamžik k zapsání do kurzu Instruktora jógy, tak abych mohla svou vášeň předávat dál.

Poznat své tělo, jeho sílu a možnosti. Seznámit se s jógovými pozicemi a filozofií. Inspirovat k dalšímu zdokonalení a rozvoji. Jóga je nikdy nekončící cesta, bude mi ctí tě provést.

VEŘEJNÉ LEKCE

setkání na podložce

SOUKROMÉ LEKCE

šité na míru právě tobě

POBYTY

jóga víkend

WORKSHOPY

jóga se zaměřením

Power jóga  •  dynamická praxe zaměřená na propojení těla s dechem. Plynulé a kreativní přechody z jedné jógové pozice do druhé, tvé tělo protáhnou, posílí a zároveň uvolní. Jógové pozice na sebe navazují a setrvává se v nich kratší dobu.

Hatha jóga  •  jógová praxe, při které je cílem obrátit pozornost ke svému tělu a mysli. V jógových pozicích se zůstává delší dobu, praxe je klidnější a přináší stabilitu.

Jin jóga  •  jemná a klidná praxe, kdy každá pozice má svůj čas. Není kam chvátat, pozice se prodýchává po dobu i několika minut, tímto cílíme pozornost na pojivové tkáně, šlachy, vazy, fascie a klouby. Delší výdrže v pozicích zvyšují jejich pružnost a lehkost a přináší klidnou mysl. Z velké části lekce probíhají jógové pozice v sedě nebo v leže.

Gravid jóga  •  gravid jóga zvyšuje energii budoucích maminek, odbourává stres a učí, jak se napojit na miminko. Pravidelné cvičení udržuje gravidní ženy v kondici během celého těhotenství a dokáže zmírnit nebo úplně odstranit časté těhotenské potíže.