Automatické opakované platby

Všeobecné obchodní podmínky

Nikola Janoviak, IČO: 09594051
sídlem Žižkova 1212, Pacov 395 01
zapsaná v ŽR u MÚ Pacov
e-mail: info@janoviakyoga.cz
tel: +420 737 272 566

(dále také jako „poskytovatel“)

Automatické opakované platby  

 1. Objednavatel při procesu objednávky uděluje souhlas s uložením platebních údajů na straně platební brány GoPay pro účely automatické opakované platby za členství, která s těmito údaji nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet).
 2. Automatické platby jsou založeny na základě souhlasu klienta při potvrzení objednávky na stránce OBJEDNÁVKA zaškrtnutím políčka “Souhlasím s opakovanými platbami…”.

Cena

 1. Berete na vědomí, že vám bude stržena fixní částka ve výši měsíčního předplatného.
 2. Cena za členství je neměnná a předem daná. V případě zvýšení/snížení ceny služby je klient informován. V případě nesouhlasu s vyšší/nižší cenou má klient možnost zrušit automatické platby a ukončit svou účast v programu.

Důvod opakovaných plateb

 1. Poskytovatel nabízí možnost opakovaných automatických plateb při výběru úhrady platební kartou, které zjednodušují placení měsíčních členství.
 2. Bez souhlasu s opakovanými platbami nelze členství uhradit vybranou metodou platební kartou.

Frekvence plateb

 1. Členství se účtuje po uplynutí jednoho měsíce v den zakoupení členství.
 2. Předplatné jógového obsahu vám zajistí přístup do členské sekce na 1 měsíc, s automatickými opakovanými platbami každý měsíc. V případě, že budete chtít dále v předplatném pokračovat, tak se o nic nestaráte. V případě opačném, je nutné odeslat e-mail s žádostí o ukončení předplatného na info@janoviakyoga.cz
 3. Poskytovatel vystaví objednateli fakturu, která je odeslána na e-mailovou adresu objednatele.

Zrušení služby opakovaných plateb

 1. Objednavatel má možnost zrušit automatické opakované platby kdykoli během trvání členství pomocí oznámení, formou jednostranného právního jednání na e-mailovou stránku poskytovatele (info@janoviakyoga.cz), vyplněním a odesláním následujících údajů:

Oznámení o zrušení automatických plateb

Jméno: ___________

E – mail: __________

Telefon.: __________

Číslo objednávky.: __________

Číslo bankovního účtu: __________

Tímto odstupuji od udělení souhlasu k automatickým platbám: Jógové předplatné

V ___________  dne___________

 1. V elektronické formě zaslané oznámení o zrušení automatických plateb, bude vyřízeno do 10 dnů od přijetí žádosti. O průběhu odstoupení od automatických plateb bude objednavatel informován elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) nabývají účinnosti dnem: 1. 10. 2023